ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (817)
อาร์มกองทัพอากาศ
หมวกเบเร่ต์ทหาร
ชุดฝึกทหาร
ตุ๊กตาออมสินทหาร-ตำรวจ
ชุดบิน ถุงมือนักบิน รองเท้านักบิน
ตราติดหน้ารถยนต์
เสื้อยืดกองทัพอากาศ (ทอ.)
กางเกงแบงแบง Bang Bang
เครื่องหมายกองทัพอากาศ
หมวกกองทัพอากาศ
นายร้อย 4 เหล่าทัพ
เข็มติดไทด์เครื่องบินกองทัพอากาศ
ตุ๊กตาดุกดิก (สั่นหัว)
พวงกุญแจผ้า
สติกเกอร์
เสือยืดเตรียมทหาร
พระเหรียญ
อาร์ม 101st AIRBORNE DIV.พร้อมส่ง
อาร์ม 10th Mountain Div.
อาร์ม 173rd Airborne Bde.
อาร์ม 82nd Airborne Div.
อาร์มทหารม้า 1st Cavalry Divison
อาร์ม SPECIAL FORCES
อาร์ม 101st AIRBORNE DIV.(รอสั่งเข้ามาจาก USA)1
อาร์มสงครามโลกครั้งที่ 2
อาร์มสงครามเวียดนาม
สงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามเวียดนาม สงครามเกาหลี
อาร์มต่างประเทศ
Pre order เสื้อ 4 กระเป๋า
Pre order เสื้อ M65 ชุดที่ 1
Pre order เสื้อ M65 ชุดที่ 2
Pre order เสื้อ M-41
Pre order เสื้อ M43
Pre order เสื้อ M51
Pre order เสื้อ MA-1 flight jacket
Pre order เสื้อ Mackinaw
Pre order เสื้อ N2-B
Pre order เสื้อ N3-B
Pre order เสื้อ L2-B
Pre order เสื้อกระเป๋าเฉียงเวียดนาม
Pre order เสื้อทหาร Navy Pea Coat
Pre order เสื้อทหาร A-2
Pre order เสื้อ Battle Dress
Pre order เสื้อ CWU
Pre order เสื้อทหาร Deck
Pre order เสื้อ Eisenhower jacket
Pre order เสื้อบิน Flying jacket G-1
Pre order เสื้อคลุมกันหนาว Overcoat
Pre order เสื้อ Parka
Pre order เสื้อสูททหาร Tunic
Pre order เสื้อ Wind resistant Sateen OG 107
Pre order เสื้อ WWII Flight Jackets
Pre order กางเกงทหาร 6 กระเป๋า
Pre order กางเกงทหาร 7 pocket jungle fatigues
Pre order กางเกง Chino
Pre order กางเกง Deck pants
Pre order กางเกงทหาร Herringbone
Pre order กางเกงทหาร M 1951 OG 107 field
Pre order กางเกงทหาร Sailor
Pre order กางเกงทหาร Utility trousers
Pre order กางเกงทหาร Camouflage BDU
Pre order กางเกงนักบิน Flight Pants
Pre order กางเกงทหาร Wool
Pre order เสื้อทหาร 2 กระเป๋า
Pre order เสื้อทหาร Chino
เสื้อทหาร Herringbone
Pre order เสื้อทหาร Middy top
อยากให้ร้านเอาเสื้อแบบไหนมาขายมากที่สุด
เสื้อ 4 กระเป๋า
เสื้อ 2 กระเป๋า
เสื้อ M41
เสื้อ M43
เสื้อ M65
เสื้อ MA-1 flight
เสื้อกระเป๋าเฉียงเวียดนาม
เสื้อ N2-B
เสื้อ N3-Bเสื้อ M65 USAF อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
ราคา 9,260.00 บ.
เสื้อ M65 USAF ยุคสงครามเวียดนาม อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
เสื้อ M65 Woodland อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
ราคา 9,260.00 บ.
เสื้อ M65 Woodland อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
เสื้อ M65 USAF ยุคสงครามเวียดนาม อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
ราคา 9,260.00 บ.
เสื้อ M65 USAF ยุคสงครามเวียดนาม อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
เสื้อ M65 US ARMY ยุคสงครามเวียดนาม อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
ราคา 9,260.00 บ.
เสื้อ M65 US ARMY ยุคสงครามเวียดนาม อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
เสื้อ M65 USAF ยุคสงครามเวียดนาม อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
ราคา 9,260.00 บ.
เสื้อ M65 USAF ยุคสงครามเวียดนาม อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
เสื้อ M65 USAF ยุคสงครามเวียดนาม อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
ราคา 9,260.00 บ.
เสื้อ M65 USAF ยุคสงครามเวียดนาม อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
เสื้อ M65 US ARMY Woodland อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
ราคา 9,260.00 บ.
เสื้อ M65 US ARMY Woodland อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
เสื้อ M65 USAF อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
ราคา 9,260.00 บ.
เสื้อ M65 USAF ยุคสงครามเวียดนาม อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
เสื้อ M65 USAF อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
ราคา 9,260.00 บ.
เสื้อ M65 USAF ยุคสงครามเวียดนาม อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
เสื้อ M65 US ARMY อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
ราคา 9,260.00 บ.
เสื้อ M65 US ARMY ยุคสงครามเวียดนาม อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
เสื้อ M65 Woodland อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
ราคา 9,260.00 บ.
เสื้อ M65 Woodland อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
เสื้อ M65 US MILITARY อยู่ในสภาพที่ดี
ราคา 9,260.00 บ.
เสื้อ M65 US MILITARY อยู่ในสภาพที่ดี
เสื้อ M65 USAF อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
ราคา 9,260.00 บ.
เสื้อ M65 USAF ยุคสงครามเวียดนาม อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
เสื้อ M65 US ARMY อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
ราคา 9,260.00 บ.
เสื้อ M65 US ARMY ยุคสงครามเวียดนาม อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
เสื้อ M65 US ARMY อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
ราคา 9,260.00 บ.
เสื้อ M65 US ARMY ยุคสงครามเวียดนาม อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
เสื้อ M65 US ARMY อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
ราคา 9,260.00 บ.
เสื้อ M65 US ARMY ยุคสงครามเวียดนาม อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
เสื้อ M65 US MILITARY อยู่ในสภาพที่ดี
ราคา 9,260.00 บ.
เสื้อ M65 US MILITARY อยู่ในสภาพที่ดี
เสื้อ M65 US ARMY ยุคสงครามเวียดนาม อยู่ในสภาพที่ดี
ราคา 9,260.00 บ.
เสื้อ M65 US ARMY ยุคสงครามเวียดนาม อยู่ในสภาพที่ดี
เสื้อ M65 USAF อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
ราคา 9,260.00 บ.
เสื้อ M65 USAF ยุคสงครามเวียดนาม อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
เสื้อ M65 US MILITARY อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
ราคา 9,260.00 บ.
เสื้อ M65 US MILITARY อยู่ในสภาพที่ดี
เสื้อ M65 US MILITARY อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
ราคา 9,260.00 บ.
เสื้อ M65 US MILITARY อยู่ในสภาพที่ดี
เสื้อ M65 USAF อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
ราคา 9,260.00 บ.
เสื้อ M65 USAF ยุคสงครามเวียดนาม อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
เสื้อ M65 USAF อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
ราคา 9,260.00 บ.
เสื้อ M65 USAF ยุคสงครามเวียดนาม อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
เสื้อ M65 USAF อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
ราคา 9,260.00 บ.
เสื้อ M65 USAF ยุคสงครามเวียดนาม อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
เสื้อ M65 US ARMY ยุคสงครามเวียดนาม อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
ราคา 9,260.00 บ.
เสื้อ M65 US ARMY ยุคสงครามเวียดนาม อยู่ในสภาพที่ดี
เสื้อ M65 USAF ยุคสงครามเวียดนาม อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
ราคา 9,260.00 บ.
เสื้อ M65 USAF ยุคสงครามเวียดนาม อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
เสื้อ M65 US MILITARY อยู่ในสภาพที่ดี
ราคา 9,260.00 บ.
เสื้อ M65 US MILITARY อยู่ในสภาพที่ดี

ข่าวสารของร้านค้า
เปิดรับ Pre order (ตั้งแต่ 18-29 ธ.ค.57) 
ได้รับของอย่างช้าประมาณวันที่ 12 ม.ค.58

เปิดรับ Pre order เสื้อ M65 และเสื้อทหารของแท้ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามเวียดนาม สงครามเกาหลีแนว vintage จากอเมริกา เสื้อสภาพสวย มีคุณภาพรอของถึงประเทศไทย 6-10 วัน นับแต่วันปิดรอบการสั่งซื้อ ดูสินค้าเพิ่มในหมวด หมู่ด้านซ้ายมือ

ทางร้านเป็นตัวแทนจำหน่ายชุดทหารแบบต่างๆ จากอเมริกา ซึ่งทีมงานของทางร้านติดต่อซื้อของจากร้านนี้เป็นประจำ จึงมีความเห็นร่วมกันว่าน่าจะติดต่อร้านที่อเมริกา เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ซึ่งร้านนี้เชื่อถือได้ 100% แต่ละรอบการส่งสินค้ามาประเทศไทยจะมีหมายเลขการติดตามตลอด ซึ่งเป็นของบริษัทขนส่ง USPS ของอเมริกา สามารถตรวจสอบได้ 
ติดต่อสั่งซื้อสินค้า สอบถามรายละเอียดสินค้า และราคาได้
ทางไลน์ จะสะดวกกว่านะครับ ซึ่งช่วงนี้ลูกค้าสอบถามมาเยอะมาก หากตอบให้ล่าช้ากราบขออภัยด้วยครับ
บทความ
No.หัวข้ออ่านตอบวันที่
355019 fixประจำเดือน ธันวาคม 2557   (thaicadetshop) 49211/12/2557 15:35:13
353705 fixประจำเดือน พฤศจิกายน 2557   (thaicadetshop) 64029/11/2557 23:25:54
353704 fixประจำเดือน ตุลาคม 2557   (thaicadetshop) 28029/11/2557 23:14:16
353703 fixประจำเดือน กันยายน 2557   (thaicadetshop) 27029/11/2557 22:56:13
353700 fixประจำเดือน สิงหาคม 2557   (thaicadetshop) 27029/11/2557 22:11:16
353694 fixประจำเดือน กรกฎาคม 2557   (thaicadetshop) 30029/11/2557 21:04:20
353693 fixประจำเดือน มิถุนายน 2557   (thaicadetshop) 38029/11/2557 20:46:44
353774ขนาดของเสื้อยืดกองทัพอากาศ   (เชษฐ์ฐา) 41101/12/2557 09:14:13
348381อยากทราบราคาโมเดลทหาร003189   (Friend) 128521/10/2557 15:06:47
335863แจ้งการส่งของครับ   (thaicadetshop) 209030/07/2557 14:13:26
330361ของเข้ามาอีกรอบหนึ่งแล้วครับ   (thaicadetshop) 238124/06/2557 17:24:21
เสื้อ M65 US ARMY ยุคสงครามเวียดนาม อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
ราคา 6,850.00 บ.
เสื้อ M65 US ARMY ยุคสงครามเวียดนาม อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
ราคา 7,762.00 บ.
เสื้อ M65 US AIR FORCE ยุคสงครามเวียดนาม อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
ราคา 10,080.00 บ.
เสื้อ M65 US ARMY ยุคสงครามเวียดนาม อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
ราคา 6,066.00 บ.
เสื้อ M65 US ARMY ยุคสงครามเวียดนาม อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
ราคา 7,762.00 บ.
เสื้อ M65 US ARMY ยุคสงครามเวียดนาม อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
ราคา 10,200.00 บ.
เสื้อ M65 US ARMY ยุคสงครามเวียดนาม อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
ราคา 11,434.00 บ.
เสื้อ M65 US ARMY ยุคสงครามเวียดนาม อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
ราคา 6,066.00 บ.
เสื้อ M65 US ARMY ยุคสงครามเวียดนาม อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
ราคา 6,066.00 บ.
เสื้อ M65 US ARMY ยุคสงครามเวียดนาม อยู่ในสภาพที่ดี
ราคา 5,082.00 บ.
เสื้อ M65 US ARMY ยุคสงครามเวียดนาม อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
ราคา 13,847.00 บ.
เสื้อ M43 ปี 1943 Size 34 Reg
ราคา 5,082.00 บ.
เสื้อ M43 ปี 1950
ราคา 6,400.00 บ.
เสื้อ M43 ปี 1943
ราคา 12,352.00 บ.
เสื้อ M43 ปี 1950
ราคา 6,066.00 บ.
เสื้อ M43 ปี 1944
ราคา 9,260.00 บ.
เสื้อ M43 ปี 1950
ราคา 7,762.00 บ.
เสื้อ M43 ปี 1944 Size 34 Reg
ราคา 5,082.00 บ.
เสื้อ M43 ปี 1943 US AIR FORCE
ราคา 9,260.00 บ.
เสื้อ M43 ปี 1945 US ARMY
ราคา 13,847.00 บ.
เสื้อ M65 US ARMY ยุคสงครามเวียดนาม อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
ราคา 12,352.00 บ.
เสื้อ M65 US ARMY ยุคสงครามเวียดนาม อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
ราคา 11,434.00 บ.
เสื้อ M65 US AIR FORCE ยุคสงครามเวียดนาม อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
ราคา 11,434.00 บ.
เสื้อ M65 US ARMY ยุคสงครามเวียดนาม อยู่ในสภาพที่ดี
ราคา 6,400.00 บ.
เสื้อ M65 US ARMY ยุคสงครามเวียดนาม อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
ราคา 7,762.00 บ.
เสื้อ M65 US ARMY ยุคสงครามเวียดนาม อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
ราคา 16,024.00 บ.
เสื้อ M65 US NAVY ยุคสงครามเวียดนาม อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
ราคา 21,533.00 บ.
เสื้อ M65 US ARMY ยุคสงครามเวียดนาม อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
ราคา 6,400.00 บ.
เสื้อ M65 US ARMY ยุคสงครามเวียดนาม อยู่ในสภาพที่ดี
ราคา 6,400.00 บ.
เสื้อ M65 US ARMY GI combat field jacket. Classic US Army 2nd ยุคสงครามเวียดนาม อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ย
ราคา 11,434.00 บ.
เสื้อ M65 US ARMY ยุคสงครามเวียดนาม อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
ราคา 10,200.00 บ.
เสื้อ M65 US ARMY ยุคสงครามเวียดนาม อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
ราคา 7,762.00 บ.